Lech KaczyÅ | Aktualności
20293
paged,page,page-id-20293,page-template,page-template-blog-masonry-full-width,page-template-blog-masonry-full-width-php,paged-2,page-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Aktualności

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta.
Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu

Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Marta Kaczyńska odsłonili w czwartek 10 marca br. w dawnym ośrodku prezydenckim w Lucieniu pod Płockiem tablicę pamiątkową poświęconą Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i organizowanym tam przez niego debatom z przedstawicielami świata nauki w latach 2006-09.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Co bardzo znaczące, i co chciałbym podkreślić, pan prezydent Lech Kaczyński realizował tutaj rzeczywistą ideę debaty, albowiem spotykali się tu ludzie o bardzo różnych poglądach. Jak dodał, uczestnicy debat w Lucieniu reprezentowali różne środowiska, jednak dyskusje, które się tam odbywały, przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku. Podkreślił, że było to miejsce ważnych intelektualnych spotkań, ważnych dla Lecha Kaczyńskiego, jako prezydenta i profesora, dla którego lucieńskie debaty organizowane dla pożytku polskiego państwa, były jedną z podstawowych idei prezydentury.”

Uczestnicząca w seminariach w Lucieniu prof. Maria Dzielska z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśliła, że biorący udział w spotkaniu 29 listopada 2009 r., jak się okazało później ostatnim, nie mając przeczucia rzeczy ostatecznych, planowali kolejne na luty 2010 r., które później zostało przeniesione na kwiecień.
„Niewyrażalny ciężar przemijania spadł na nas zupełnie nieoczekiwanie, nagle. Pan prezydent, który nas tak gościnnie tutaj przyjmował, odszedł od nas bez pożegnania, bez wiedzy o naszych uczuciach i przywiązaniu do niego, jakie zwykle możemy okazać odchodzącemu ze świata ziemskiego śmiercią naturalną” – powiedziała prof. Dzielska, nawiązując do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r., w której zginął Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 osobami delegacji udającej się wówczas do Katynia.
33
Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Zarząd Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, mając na uwadze jeden ze swych głównych celów statutowych jakim jest popularyzowanie oraz upowszechnianie dorobku intelektualnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ogłasza Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską w Zakresie Nauk Humanistycznych, Nauk Prawnych i Nauk Społecznych. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie poświęcone problematyce społecznej, politycznej oraz prawnej związanej z refleksją polityczną oraz działalnością Lecha Kaczyńskiego, a wiec szeroko rozumianej idei solidarności (w wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz międzynarodowym), polityki historycznej oraz roli Polski w Europie Środkowej. Prace powinny być obronione w roku akademickim 2015/2016. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu  1 lipca 2016 r.

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, w regulaminie konkursów, należy przesłać na adres: kontakt@lechkaczynski.pl , z dopiskiem: Konkurs, w terminie do 1 lipca 2016 r.

Regulamin Konkursu im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – 2016

Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Andrzej Duda otrzymał nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W poniedziałek w Belwederze prezydent odebrał nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym osobom, które dobrze służą narodowi polskiemu. Wśród laureatów w poprzednich latach znaleźli się: Krzysztof Wyszkowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zofia Romaszewska, Władysław Stasiak.

Przemówienie Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Marty Kaczyńskiej:

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Goście,

w imieniu Stowarzyszenia dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie do Belwederu. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie.

Spotykamy się dziś w tym niezwykle ważnym i symbolicznym miejscu dla naszego kraju by wręczyć Panu Prezydentowi nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wyróżnienie to jest przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją działalnością służą Państwu Polskiemu.

Przez ostatnich pięć lat istnienia naszego Stowarzyszenia w gronie uhonorowanych znalazło się pięć wyjątkowych postaci, które swoimi dokonaniami wyraźnie i godnie zapisały się w najnowszej historii Polski. Pierwszym wyróżnionym Nagrodą im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego był śp. Władysław Stasiak, państwowiec, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W kolejnym roku nagroda została przyznana Panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu – niezłomnemu bohaterowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Solidarności a przede wszystkim niestrudzenie walczącemu o prawdę i sprawiedliwość. Dwa lata temu laureatem został prof. Krzysztof Szwagrzyk dzięki któremu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych stało się godne. Ostatnia Nagroda Ruchu Społecznego została wręczona Pani Zofii Romaszewskiej – działaczce Biura Interwencji KOR, wielkiemu społecznikowi, doradcy społecznemu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. To niezwykle szacowne grono, dołączenie do którego zobowiązuje.

Miniony rok to czas, w którym Polakom została przywrócona wiara w możliwość zaufania  do państwa, wiara w odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, które państwo powinno zapewniać swoim obywatelom, nadzieja na powrót do wartości w życiu publicznym. Nadzieja na powrót realizacji wizji państwa Lecha Kaczyńskiego.

Ten sukces jest niewątpliwie dziełem dalekowzrocznej strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Jedną z osób, która podjęła się realizacji wielkiego wyzwania jest Andrzej Duda. Za czasów prezydentury mojego ojca niezwykle sprawny urzędnik Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej wiceminister sprawiedliwości, doktor prawa, który po katastrofie smoleńskiej powiedział mi słowa, które będę zawsze pamiętać: „Marta, Twój Ojciec mnie nigdy nie odwołał” i przez wszystkie lata po 2005 roku swoją postawą konsekwentnie świadczył iż mimo wielu przeciwności pozostaje wierny ideom Lecha Kaczyńskiego.

Pamiętam jak 1 listopada 2014 roku, wiedząc już, że w Święto Niepodległości Jarosław Kaczyński wskaże Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP, rozmawialiśmy z Panem Prezydentem nieopodal Wawelu. Muszę szczerze przyznać, że w tamtym czasie nie mając wątpliwości iż Andrzej Duda jest doskonałym kandydatem, przeceniłam wydolność systemu PO i jego emanacji, którą stanowił Prezydent Bronisław Komorowski. Uważałam, że trzeba stanąć w szranki, jednak szanse na sukces są niezwykle utrudnione. Andrzej Duda nadał jednak tej kampanii taką dynamikę, że już z początku 2015 roku zwycięstwo zaczynało stawać się coraz bardziej realne. Przełamany został imposybilizm, o którym tak często wspominał Prezydent Lech Kaczyński i do którego wielokrotnie nawiązywał Jarosław Kaczyński. Andrzej Duda udowodnił, że ciężką pracą, setkami spotkań z Polakami, bezpośrednimi relacjami z obywatelami Polska może wygrać pozytywną zmianę.

Wygrana Prezydenta Andrzeja Dudy i wygrana Prawa i Sprawiedliwości to kamień milowy na drodze do możliwości rozwoju Polski, ale także ogromne zobowiązanie, wielka odpowiedzialność. Odwołując się wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, promując ideę tzw. „Międzymorza”, zdecydowanie negocjując zaangażowanie NATO w naszym kraju, powołując Narodową Radę Rozwoju, aktywnie wspierając politykę historyczną, której pionierem był patron naszego Stowarzyszenia, Prezydent RP Andrzej Duda wskazuje kierunek swoich politycznych dążeń, który wyraźnie prowadzi Polskę śladami wizji Lecha Kaczyńskiego.

W polityce jest jak w konkurencji sztafetowej. Wytrącone przed blisko sześciu laty z godności urzędu prezydenta polityczne zadania – cele przejął Andrzej Duda. Trzeba odważnie śpieszyć z nimi dalej, niezależnie od tego czy można z nimi osobiście dobiec do mety czy też przekazać je kolejnemu zawodnikowi.

Panie Prezydencie, Andrzeju, gratuluje i życzę Ci wytrwałości.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Michała Seweryńskiego:

Uroczystość

Wręczenia Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Panu Andrzejowi Dudzie

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Belweder 7 marca 2016 roku

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

 

Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ustanowionej przez Ruch Społeczny noszący Jego imię, przyznała tę Nagrodę Panu jako jednemu z założycieli i członkowi honorowemu Ruchu, a teraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia w kontynuacji dzieła politycznego swego Wielkiego Poprzednika.

 

Ideą przewodnią polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego była budowa silnej Polski, opartej na fundamencie demokratycznym oraz na dumnym poczuciu tożsamości narodowej Polaków, kształtowanej przez chlubną historię naszej Ojczyzny i jej kulturę oraz przez wybitną rolę, jaką odegrała w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Swoje stanowisko w sprawie państwa sformułował Prezydent Lech Kaczyński dobitnie w następujących słowach: Państwo jest dla narodu wartością najwyższą. Wiemy, że osłabić, zdeformować odebrać państwo znaczy wyrządzić narodowi jedną z największych krzywd. I że żadna namiastka nie może zastąpić tej gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności, tej szkoły samodzielności i odpowiedzialności, tego źródła dumy, jakim jest własne państwo. Silne państwo ma według Lecha Kaczyńskiego służyć narodowi, ale jednocześnie naród powinien służyć państwu, dlatego myślą przewodnią wielu wypowiedzi Prezydenta był patriotyzm jako ideowe spoiwo, łączące Polaków w pracy dla Ojczyzny i dla umacniania jej chlubnego wizerunku.

 

Pan Prezydent Andrzej Duda, kiedyś bliski współpracownik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dziś jego następca na najwyższym urzędzie państwowym w Polsce, podjął dzieło rozpoczęte przez swojego Wielkiego Poprzednika i swojego Mistrza, jak sam Go kiedyś nazwał w jednej ze swoich wypowiedzi. Wierność jego strategicznej myśli politycznej deklarował dzisiejszy Laureat najpierw w czasie kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie, czym zjednał sobie poparcie milionów Polek i Polaków. Objąwszy zaś urząd, podejmował Pan Prezydent liczne działania i inicjatywy zmierzające do realizacji dalekosiężnego programu politycznego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zakorzenione w jego myśli cele strategiczne, takie jak: suwerenna i silna Polska, patriotyzm i duma narodowa, poszanowanie tradycji i kultury narodowej stały się także drogowskazami w służbie dla Polski i dla naszego narodu, jaką podjął Pan Prezydent Andrzej Duda. Przez taką służbę wpisuje się Pan Prezydent w poczet tych polskich patriotów, którzy w przeszłości chlubnie działali na rzecz naszych narodowych ideałów i wartości i odpowiada na pragnienia milionów Polaków, żyjących nadzieją na odbudowę Polski silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i szanowanej na świecie.

 

Jeszcze jeden rys wspólny łączy dzisiejszego Dostojnego Laureata z Prezydentem Lechem Kaczyńskim – jest nim praca akademicka w dziedzinie nauk prawnych. Jej owoce widoczne są nie tylko w dorobku naukowym obu tych Wybitnych Postaci, lecz także w ich myśli i działalności politycznej, tak silnie naznaczonej przez idee demokracji, praworządności i sprawiedliwości. Wierność tym zasadom prawnym jest widoczna w działaniach podejmowanych przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. W dominującej opinii Polaków wplatają się te działania w program oczekiwanej budowy Nowej Polskiej Wspólnoty, opartej na naszych narodowych wartościach i na wzajemnym szacunku, niezależnym od wyznawanych poglądów, jak to zapewnił Pan Prezydent w jednym z ostatnich wywiadów.

 

Dostojny Laureacie !

Wręczana dziś Panu Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest wyrazem uznania dla Pańskich zasług w służbie dla Polski i Polaków, pełnioną przez Męża prawego i roztropnego, czerpiącego inspirację z głębokiej wiary religijnej i z najlepszych tradycji polskiego Narodu, obdarzonego jego zaufaniem w przekonaniu, że pańską dewizą, Panie Prezydencie, będzie zawsze maksyma sformułowana przez Cycerona: Salus rei publicae et salus populi suprema lex !

n1995698321
Polityka Lecha Kaczyńskiego zawierała najlepsze europejskie wartości

– Ogromnie się cieszę i jestem wręcz wzruszony. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować panom prezydentom za przybycie – mówił prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim konferencję poświęconą polityce zagranicznej Lecha Kaczyńskiego.

W konferencji zatytułowanej „Suwerenność, solidarność, bezpieczeństwo. Lech Kaczyński a Europa Środkowa i Wschodnia” udział wzięli m.in.: Prezydent Republiki Estońskiej Pan Toomas Hendrik Ilves, były Prezydent Republiki Litewskiej Pan Valdas Adamkus, były Prezydent Republiki Czeskiej Pan Václav Klaus, były Prezydent Gruzji Pan Micheil Saakaszwili oraz były Prezydent Rumunii Pan Traian Băsescu.

Głos zabrała także Marta Kaczyńska, Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosław Kaczyński. Na sali obecna była także premier Beata Szydło. Moderatorem dyskusji był prof. Zdzisław Krasnodębski.

– Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy z tego spotkania, jako człowiek, który ma poczucie, że został wychowany do polityki przez pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. To, że panowie przyjechali stanowi dla mnie dowód wielkiej przyjaźni, jaką byli panowie złączeni z panem prezydentem Kaczyńskim i szacunku dla pamięci o nim i dla polityki, którą realizował – zaznaczył Andrzej Duda.

– My w Polsce często nazywamy pana prezydenta Kaczyńskiego „człowiekiem Solidarności” – podkreślił prezydent dodając, że większość Polaków ma wówczas na myśli przeszłość Lecha Kaczyńskiego i związek zawodowy, dla którego działał przez tyle lat. – Ale myślę, że dziś możemy spojrzeć na pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego jako człowieka solidarności także przez pryzmat słów: „Solidarność to umiejętność realizowania swoich interesów, ale też umiejętność występowania w imieniu innych – nawet jeżeli nie ma w tym własnego interesu” – powiedział Andrzej Duda, cytując motto konferencji.

Prezydent mówił, że Lech Kaczyński był człowiekiem, który solidarność rozumiał szerzej. – Myślę, że musimy jego politykę rozumieć przez pryzmat słów, jakie wypowiedział św. Jan Paweł II: „solidarność to razem, nigdy jeden przeciw drugiemu”. Taką właśnie wspólnotę pan prezydent Lech Kaczyński starał się budować w naszej części Europy – podkreślił Andrzej Duda.

– To była w moim przekonaniu ogromnie ważna polityka, nie tylko dla naszych krajów, ale dla Europy, a w szczególności UE. W tej polityce zawierały się najlepsze europejskie wartości. Pan prezydent chciał z panami je urzeczywistniać. To jest droga, z której absolutnie nie wolno schodzić – zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że od tamtego momentu wiele się zmieniło, a też wiele potwierdziło. – Kiedy patrzymy i rozmawiamy o tym, jakie były cele i idee Lecha Kaczyńskiego, to trzeba powiedzieć tak: czasy się zmieniły, ale one nie straciły na aktualności. Uwzględniając to, co już się zdarzyło, mam przekonanie, że to jest jedyny słuszny kierunek polityki, jaki nam został – do realizacji w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślił prezydent.

Na zakończenie konferencji, prezydent Andrzej Duda mówił o tym, co jego zdaniem świadczyło o wielkości prezydenta Kaczyńskiego. – Po pierwsze, niezwykła wiedza historyczna, która determinowała jego spojrzenie na przyszłość. Bardzo często siadał i pokazywał swoim współpracownikom pewną powtarzalność procesów historycznych, mówił, że już dzisiaj powinniśmy zawczasu podjąć działania, które będą neutralizowały możliwe przyszłe negatywne zjawiska. Chodziło mu o działania zabezpieczające – wspominał Andrzej Duda.

– Druga sprawa – był człowiekiem niezwykłej szlachetności i wielkiej klasy. Miał wielki szacunek do wszystkich naszych sąsiadów. Pan prezydent Lech Kaczyński nikogo nie lekceważył i nikogo nie traktował z góry. Czasem się zdarzało, że mówił: „Tu mamy całkowicie odmienne interesy”, ale miał szacunek do wszystkich – podkreślił prezydent.

Przyznał, że dla niego jako obecnej głowy państwa wielki wzorzec stanowi to, że prezydent Lech Kaczyński odwiedzał wszystkich naszych sąsiadów i „zawsze powtarzał jedno: nawet tam, gdzie nie do końca się zgadzamy, musimy budować wspólnotę państw Europy Środkowo-Wschodniej, szukając wspólnych elementów”.

– Kiedy patrzę na to, co dziś się dzieje w naszej części Europy, to myślę, że ta polityka, którą on prowadził, zwyciężyła. Dziś ten trend w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo widoczny – zauważył prezydent. – Mówi o tym wielu prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Poczucie potrzeby współpracy i kooperacji w tej części Europy jest bardzo wyraźne i namacalne. Ono jest dzisiaj w warstwie werbalnej, ale czasem się konkretyzuje. Takim dowodem konkretyzacji jest porozumienie z Bukaresztu, niedawno podpisane i wspólna deklaracja pokazująca wzajemne interesy, ale przede wszystkim wzajemne zrozumienie – dodał.

– Myślę, że to ziarno, które pan prezydent Lech Kaczyński zasiał wspólnie z panami, mimo że w większości – poza panem prezydentem Ilvesem zakończyliście już służbę – wschodzi – zwrócił się do obecnych na sali gości. – Ono się rozszerzyło. Dziś większość Europy Środkowo-Wschodniej mówi o Międzymorzu, o tym, że trzeba budować wspólnotę od Bałtyku przez Adriatyk, po Morze Czarne, że trzeba budować wspólnotę energetyczną, także poprzez rozwój infrastruktury transportowej. To wszystko, co było dziś tu mówione. To jest rzeczywiście element, o którym mogę powiedzieć, że ta polityka pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego trwa w naszej części Europy – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wymienił trzy elementy w polityce Lecha Kaczyńskiego, które wymagają według niego kontynuacji. – Bezpieczeństwo militarne – myślę tu o Sojuszu Północnoatlantyckim. Musimy pokazać, że NATO żyje, czyli adaptuje się do nowej sytuacji geopolitycznej, pokazuje, że jest sojuszem obronnym, który nie cofa swojej stopy z krajów, które do niego należą, że rozwija się w tych krajach. To wielkie oczekiwanie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że szczyt NATO w Warszawie będzie szczytem decyzyjnym. To dziś dla mnie, dla nas wielkie zadanie – podkreślił prezydent.

– Druga sprawa to energetyka. Pan prezydent nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że musimy solidarność energetyczną wiązać w naszej części Europy – zaznaczył. Andrzej Duda dodał, że „musimy korzystać z własnych zasobów, nie możemy pozwolić sobie ich zabrać”. Zauważył, że dużo się dziś mówi o połączeniach gazowych. – To również jest dla mnie pewne echo polityki pana prezydenta. Nie sposób nie wspomnieć o gazoporcie w Świnoujściu – przecież to Lech Kaczyński chciał, by znalazł się on w tej części Wybrzeża – przypomniał.

Na zakończenie prezydent Duda nawiązał do trudnej sytuacji na Ukrainie. – To coś, co, niestety, pan prezydent Kaczyński przewidział i wyraził jasno w swoim wystąpieniu w Tbilisi. Oczywiście powiedział więcej, ale mam nadzieję, że to więcej nie nastąpi – mówił Andrzej Duda.

Warunkiem jest pokazanie, że nie opuszczamy się w trudnych sytuacjach, mimo czasami rozbieżnych interesów. To zdaniem prezydenta wielkie zadanie na przyszłość – także wobec Ukrainy, której nie wolno zostawić samej. – Nie możemy dać się zwieść na manowce, nie godzić się przymykanie oka, na powrót do „business as usual” – zaznaczył prezydent.

– To prawo międzynarodowe jest gwarancją pokoju, to ono zawiera gwarancje pokoju. Jeżeli będzie przestrzegane, będzie pokój, a jeśli będzie łamane i nie będzie reakcji świata, będziemy mieli agresję i brutalną siłę – zauważył Andrzej Duda.

– Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Ukraina pozostawała w stanie tlącego się konfliktu. Naszym celem jest zaprowadzenie pokoju na Ukrainie, a najlepiej powrót do dawnych granic, z Krymem włącznie – powiedział.

Patrząc na to, jak dzisiaj wzajemnie traktują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku aż do Morza Czarnego, jestem optymistą. Mam nadzieję, że polityka Lecha Kaczyńskiego będzie zrealizowana nie tylko na poziomie polskim, ale i europejskim – zaznaczył Andrzej Duda.

Po konferencji Para Prezydencka wraz z Martą Kaczyńską i Jarosławem Kaczyńskim wzięli udział w uroczystości nadania Sali Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięto także obraz byłego Prezydenta RP.

Uroczystość odsłonięcia ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka RP Macieja Płażyńskiego w Białej Podlaskiej

Uroczystość odsłonięcia nazwy zaszczycił swoją obecnością Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości i Marta Kaczyńska, Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego a także prezydent Białej Podlaskiej pan Dariusz Stefaniuk.

Swoje słowa skierował w liście prezydent Andrzej Duda, który dziękował władzom i radzie miasta za podjęcie uchwały w tak istotnej sprawie. W sposób szczególny zaś okazywał wdzięczność lokalnej społeczności za uczczenie wybitnego poprzednia.

– To dla mnie wielki honor i radość, że mogę dzisiaj zwrócić się do państwa i z serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do nadania rondu w Białej Podlaskiej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niechaj będzie to dla nas zachętą, byśmy w swojej codziennej pracy zawodowej i społecznej, starali się wypełnić jego polityczny testament – pisał w liście prezydent RP, odczytanym przez swego doradcę Urszulę Doroszewską, która wcześniej miała okazję współpracować także z Lechem Kaczyńskim.

W swoim liście Andrzej Duda przypomniał ponadto, że to właśnie zmarłemu tragicznie prezydentowi zawdzięcza zaszczyt bycia jego następcą i to u jego boku, jako minister kancelarii, dojrzewał do wielkiej polityki.

Wzruszająco było także podczas wystąpienia córki zmarłego tragicznie prezydenta, która przypomniała ważne cechy, jakimi odznaczał się jej ojciec.

– Był człowiekiem niezłomnym, wiernym wartościom, dla którego zawsze największym dobrem było dobro wspólne, który doskonale zdawał sobie sprawę, że status każdego Polaka zależy od statusu naszego kraju. Najważniejszymi ideałami była dla niego solidarność, uczciwość i poświęcenie dla ojczyzny. Poza wszystkim był wspaniałym ojcem, wrażliwym i skromnym człowiekiem. Dziękuję państwu serdecznie za pamięć o nim i liczę że kolejne pokolenia będą czerpać z jego wiedzy i doświadczenia i z tego co pozostawił w postaci niespisanego testamentu – mówiła Marta Kaczyńska.

Długą drogę polityczną brata zaprezentował również Jarosław Kaczyński. Mówił o jego działalności związkowej, obowiązkach specjalisty od prawa pracy i oddaniu idei solidarności.

– Te momenty uczczenia pamięci mojego brata są zawsze bardzo wzruszające i budują nadzieję na to, że jego idee będą kontynuowane, że będziemy szli drogą, którą wyznaczył – podkreślał prezes PiS.

Zaproszenie

 

Defilada wojskowa - g³ówny punkt obchodów Œwiêta Wojska Polskiego

 

 

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie

z redaktorami:
Sławomirem Kmiecikiem autorem książki
„Lech Kaczyński. Bitwa o pamięć”
oraz

Januszem Kowalskim współautorem książki
„Lech Kaczyński. Biografia polityczna”.
Spotkanie poprowadzi Paweł Stańczyk, wiceprezydent Ostrołęki
wtorek, 15 września 2015 r. godz. 18:00,
Ostrołęckie Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, Ostrołęka.

LK zaproszenie

 

HRE_2789
Marta Kaczyńska nowym Prezesem Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W dniu 3 sierpnia 2015 r. podczas Walnego Zebrania członków Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nastąpiły zmiany we władzach Stowarzyszenia.

Z funkcji Prezesa Ruchu Społecznego zrezygnował poseł RP Maciej Łopiński, z funkcji wiceprezesa poseł RP Adam Kwiatkowski , z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Andrzej Duda- Prezydent Elekt RP. Równocześnie pragniemy poinformować, że Prezydent Elekt , Andrzej Duda pozostał honorowym członkiem Stowarzyszenia .

Ponadto Walne Zgromadzenie powołało na funkcję nowego Prezesa Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Martę Kaczyńską, na wiceprezesów Małgorzatę Sołtysiak oraz Jerzego Milewskiego. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został senator RP Marek Martynowski, a nowym jej członkiem Marcin Wierzchowski.

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszamy serdecznie na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Prezydentowi RP ś.p. prof. Lechowi Kaczyńskiemu

zaproszenie 1

WYSTAWA "1989 +20 - 4 CZERWCA 1989 - 20 LAT POZNIEJ"
Zaproszenie na Koncert Pamięci w Krakowie

Koncert Pamięci
Pary Prezydenckiej
Lecha i Marii Kaczyńskich
oraz Wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej

 

Program Uroczystości 18 IV 2015Kraków

17:00 – Wjazd V Rajdu Rowerowego im. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz pozostałych 94 ofiar Katastrofy Smoleńskiej ​na Wawel i złożenie kwiatów w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów
17:30 – Msza Święta w Katedrze na Wawelu w intencji „Za spokój dusz Marii i Lecha Kaczyńskich w V rocznice pogrzebu”
20:00 – Koncert Pamięci Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Bazylice Mariackiej

zaproszenie

 

 

 

PREZYDENT W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Program obchodów V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Bądźmy 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu. Pokażmy, że pamiętamy!

10 kwietnia 2015 r.

8:00 – Msza święta w intencji Ofiar katastrofy
Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 52/54)

Godz. 8:41 – Apel Pamięci
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 10:00-11:55 – Blok filmowy
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 12:00 – Anioł Pański
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 12:15-15:00 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 15:15-16:35 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 16:50 – Wystąpienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 17:15 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 18:30 – Koncert Chóru Archikatedry Warszawskiej
Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Godz. 19:00 – Msza święta w intencji Ofiar katastrofy
Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Po mszy św. Marsz Pamięci z Bazyliki Archikatedralnej pod Pałac Prezydencki

Godz. 21:00 – Apel Pamięci
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie