Lech KaczyÅ | Andrzej Duda otrzymał nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
22214
single,single-post,postid-22214,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Andrzej Duda otrzymał nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Andrzej Duda otrzymał nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W poniedziałek w Belwederze prezydent odebrał nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym osobom, które dobrze służą narodowi polskiemu. Wśród laureatów w poprzednich latach znaleźli się: Krzysztof Wyszkowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zofia Romaszewska, Władysław Stasiak.

Przemówienie Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Marty Kaczyńskiej:

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Goście,

w imieniu Stowarzyszenia dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie do Belwederu. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie.

Spotykamy się dziś w tym niezwykle ważnym i symbolicznym miejscu dla naszego kraju by wręczyć Panu Prezydentowi nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wyróżnienie to jest przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją działalnością służą Państwu Polskiemu.

Przez ostatnich pięć lat istnienia naszego Stowarzyszenia w gronie uhonorowanych znalazło się pięć wyjątkowych postaci, które swoimi dokonaniami wyraźnie i godnie zapisały się w najnowszej historii Polski. Pierwszym wyróżnionym Nagrodą im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego był śp. Władysław Stasiak, państwowiec, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W kolejnym roku nagroda została przyznana Panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu – niezłomnemu bohaterowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Solidarności a przede wszystkim niestrudzenie walczącemu o prawdę i sprawiedliwość. Dwa lata temu laureatem został prof. Krzysztof Szwagrzyk dzięki któremu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych stało się godne. Ostatnia Nagroda Ruchu Społecznego została wręczona Pani Zofii Romaszewskiej – działaczce Biura Interwencji KOR, wielkiemu społecznikowi, doradcy społecznemu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. To niezwykle szacowne grono, dołączenie do którego zobowiązuje.

Miniony rok to czas, w którym Polakom została przywrócona wiara w możliwość zaufania  do państwa, wiara w odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, które państwo powinno zapewniać swoim obywatelom, nadzieja na powrót do wartości w życiu publicznym. Nadzieja na powrót realizacji wizji państwa Lecha Kaczyńskiego.

Ten sukces jest niewątpliwie dziełem dalekowzrocznej strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Jedną z osób, która podjęła się realizacji wielkiego wyzwania jest Andrzej Duda. Za czasów prezydentury mojego ojca niezwykle sprawny urzędnik Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej wiceminister sprawiedliwości, doktor prawa, który po katastrofie smoleńskiej powiedział mi słowa, które będę zawsze pamiętać: „Marta, Twój Ojciec mnie nigdy nie odwołał” i przez wszystkie lata po 2005 roku swoją postawą konsekwentnie świadczył iż mimo wielu przeciwności pozostaje wierny ideom Lecha Kaczyńskiego.

Pamiętam jak 1 listopada 2014 roku, wiedząc już, że w Święto Niepodległości Jarosław Kaczyński wskaże Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP, rozmawialiśmy z Panem Prezydentem nieopodal Wawelu. Muszę szczerze przyznać, że w tamtym czasie nie mając wątpliwości iż Andrzej Duda jest doskonałym kandydatem, przeceniłam wydolność systemu PO i jego emanacji, którą stanowił Prezydent Bronisław Komorowski. Uważałam, że trzeba stanąć w szranki, jednak szanse na sukces są niezwykle utrudnione. Andrzej Duda nadał jednak tej kampanii taką dynamikę, że już z początku 2015 roku zwycięstwo zaczynało stawać się coraz bardziej realne. Przełamany został imposybilizm, o którym tak często wspominał Prezydent Lech Kaczyński i do którego wielokrotnie nawiązywał Jarosław Kaczyński. Andrzej Duda udowodnił, że ciężką pracą, setkami spotkań z Polakami, bezpośrednimi relacjami z obywatelami Polska może wygrać pozytywną zmianę.

Wygrana Prezydenta Andrzeja Dudy i wygrana Prawa i Sprawiedliwości to kamień milowy na drodze do możliwości rozwoju Polski, ale także ogromne zobowiązanie, wielka odpowiedzialność. Odwołując się wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, promując ideę tzw. „Międzymorza”, zdecydowanie negocjując zaangażowanie NATO w naszym kraju, powołując Narodową Radę Rozwoju, aktywnie wspierając politykę historyczną, której pionierem był patron naszego Stowarzyszenia, Prezydent RP Andrzej Duda wskazuje kierunek swoich politycznych dążeń, który wyraźnie prowadzi Polskę śladami wizji Lecha Kaczyńskiego.

W polityce jest jak w konkurencji sztafetowej. Wytrącone przed blisko sześciu laty z godności urzędu prezydenta polityczne zadania – cele przejął Andrzej Duda. Trzeba odważnie śpieszyć z nimi dalej, niezależnie od tego czy można z nimi osobiście dobiec do mety czy też przekazać je kolejnemu zawodnikowi.

Panie Prezydencie, Andrzeju, gratuluje i życzę Ci wytrwałości.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Michała Seweryńskiego:

Uroczystość

Wręczenia Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Panu Andrzejowi Dudzie

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Belweder 7 marca 2016 roku

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

 

Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ustanowionej przez Ruch Społeczny noszący Jego imię, przyznała tę Nagrodę Panu jako jednemu z założycieli i członkowi honorowemu Ruchu, a teraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia w kontynuacji dzieła politycznego swego Wielkiego Poprzednika.

 

Ideą przewodnią polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego była budowa silnej Polski, opartej na fundamencie demokratycznym oraz na dumnym poczuciu tożsamości narodowej Polaków, kształtowanej przez chlubną historię naszej Ojczyzny i jej kulturę oraz przez wybitną rolę, jaką odegrała w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Swoje stanowisko w sprawie państwa sformułował Prezydent Lech Kaczyński dobitnie w następujących słowach: Państwo jest dla narodu wartością najwyższą. Wiemy, że osłabić, zdeformować odebrać państwo znaczy wyrządzić narodowi jedną z największych krzywd. I że żadna namiastka nie może zastąpić tej gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności, tej szkoły samodzielności i odpowiedzialności, tego źródła dumy, jakim jest własne państwo. Silne państwo ma według Lecha Kaczyńskiego służyć narodowi, ale jednocześnie naród powinien służyć państwu, dlatego myślą przewodnią wielu wypowiedzi Prezydenta był patriotyzm jako ideowe spoiwo, łączące Polaków w pracy dla Ojczyzny i dla umacniania jej chlubnego wizerunku.

 

Pan Prezydent Andrzej Duda, kiedyś bliski współpracownik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dziś jego następca na najwyższym urzędzie państwowym w Polsce, podjął dzieło rozpoczęte przez swojego Wielkiego Poprzednika i swojego Mistrza, jak sam Go kiedyś nazwał w jednej ze swoich wypowiedzi. Wierność jego strategicznej myśli politycznej deklarował dzisiejszy Laureat najpierw w czasie kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie, czym zjednał sobie poparcie milionów Polek i Polaków. Objąwszy zaś urząd, podejmował Pan Prezydent liczne działania i inicjatywy zmierzające do realizacji dalekosiężnego programu politycznego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zakorzenione w jego myśli cele strategiczne, takie jak: suwerenna i silna Polska, patriotyzm i duma narodowa, poszanowanie tradycji i kultury narodowej stały się także drogowskazami w służbie dla Polski i dla naszego narodu, jaką podjął Pan Prezydent Andrzej Duda. Przez taką służbę wpisuje się Pan Prezydent w poczet tych polskich patriotów, którzy w przeszłości chlubnie działali na rzecz naszych narodowych ideałów i wartości i odpowiada na pragnienia milionów Polaków, żyjących nadzieją na odbudowę Polski silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i szanowanej na świecie.

 

Jeszcze jeden rys wspólny łączy dzisiejszego Dostojnego Laureata z Prezydentem Lechem Kaczyńskim – jest nim praca akademicka w dziedzinie nauk prawnych. Jej owoce widoczne są nie tylko w dorobku naukowym obu tych Wybitnych Postaci, lecz także w ich myśli i działalności politycznej, tak silnie naznaczonej przez idee demokracji, praworządności i sprawiedliwości. Wierność tym zasadom prawnym jest widoczna w działaniach podejmowanych przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. W dominującej opinii Polaków wplatają się te działania w program oczekiwanej budowy Nowej Polskiej Wspólnoty, opartej na naszych narodowych wartościach i na wzajemnym szacunku, niezależnym od wyznawanych poglądów, jak to zapewnił Pan Prezydent w jednym z ostatnich wywiadów.

 

Dostojny Laureacie !

Wręczana dziś Panu Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest wyrazem uznania dla Pańskich zasług w służbie dla Polski i Polaków, pełnioną przez Męża prawego i roztropnego, czerpiącego inspirację z głębokiej wiary religijnej i z najlepszych tradycji polskiego Narodu, obdarzonego jego zaufaniem w przekonaniu, że pańską dewizą, Panie Prezydencie, będzie zawsze maksyma sformułowana przez Cycerona: Salus rei publicae et salus populi suprema lex !