Lech KaczyÅ | Autor
1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Author: Autor

  • All
  • Aktualności
  • Pamiętamy
10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta.
Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu

Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Marta Kaczyńska odsłonili w czwartek 10 marca br. w dawnym ośrodku prezydenckim w Lucieniu pod Płockiem tablicę pamiątkową poświęconą Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i organizowanym tam przez niego debatom z przedstawicielami świata nauki w latach 2006-09.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

10.03.2016 Lucień. Spotkanie z okazji 10. rocznicy Seminariów Lucieńskich z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Co bardzo znaczące, i co chciałbym podkreślić, pan prezydent Lech Kaczyński realizował tutaj rzeczywistą ideę debaty, albowiem spotykali się tu ludzie o bardzo różnych poglądach. Jak dodał, uczestnicy debat w Lucieniu reprezentowali różne środowiska, jednak dyskusje, które się tam odbywały, przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku. Podkreślił, że było to miejsce ważnych intelektualnych spotkań, ważnych dla Lecha Kaczyńskiego, jako prezydenta i profesora, dla którego lucieńskie debaty organizowane dla pożytku polskiego państwa, były jedną z podstawowych idei prezydentury.”

Uczestnicząca w seminariach w Lucieniu prof. Maria Dzielska z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśliła, że biorący udział w spotkaniu 29 listopada 2009 r., jak się okazało później ostatnim, nie mając przeczucia rzeczy ostatecznych, planowali kolejne na luty 2010 r., które później zostało przeniesione na kwiecień.
„Niewyrażalny ciężar przemijania spadł na nas zupełnie nieoczekiwanie, nagle. Pan prezydent, który nas tak gościnnie tutaj przyjmował, odszedł od nas bez pożegnania, bez wiedzy o naszych uczuciach i przywiązaniu do niego, jakie zwykle możemy okazać odchodzącemu ze świata ziemskiego śmiercią naturalną” – powiedziała prof. Dzielska, nawiązując do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r., w której zginął Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 osobami delegacji udającej się wówczas do Katynia.
33
Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Zarząd Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, mając na uwadze jeden ze swych głównych celów statutowych jakim jest popularyzowanie oraz upowszechnianie dorobku intelektualnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ogłasza Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską w Zakresie Nauk Humanistycznych, Nauk Prawnych i Nauk Społecznych. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie poświęcone problematyce społecznej, politycznej oraz prawnej związanej z refleksją polityczną oraz działalnością Lecha Kaczyńskiego, a wiec szeroko rozumianej idei solidarności (w wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz międzynarodowym), polityki historycznej oraz roli Polski w Europie Środkowej. Prace powinny być obronione w roku akademickim 2015/2016. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu  1 lipca 2016 r.

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, w regulaminie konkursów, należy przesłać na adres: kontakt@lechkaczynski.pl , z dopiskiem: Konkurs, w terminie do 1 lipca 2016 r.

Regulamin Konkursu im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – 2016

Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Andrzej Duda otrzymał nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W poniedziałek w Belwederze prezydent odebrał nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym osobom, które dobrze służą narodowi polskiemu. Wśród laureatów w poprzednich latach znaleźli się: Krzysztof Wyszkowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zofia Romaszewska, Władysław Stasiak.

Przemówienie Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Marty Kaczyńskiej:

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Goście,

w imieniu Stowarzyszenia dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie do Belwederu. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie.

Spotykamy się dziś w tym niezwykle ważnym i symbolicznym miejscu dla naszego kraju by wręczyć Panu Prezydentowi nagrodę Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wyróżnienie to jest przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją działalnością służą Państwu Polskiemu.

Przez ostatnich pięć lat istnienia naszego Stowarzyszenia w gronie uhonorowanych znalazło się pięć wyjątkowych postaci, które swoimi dokonaniami wyraźnie i godnie zapisały się w najnowszej historii Polski. Pierwszym wyróżnionym Nagrodą im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego był śp. Władysław Stasiak, państwowiec, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W kolejnym roku nagroda została przyznana Panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu – niezłomnemu bohaterowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Solidarności a przede wszystkim niestrudzenie walczącemu o prawdę i sprawiedliwość. Dwa lata temu laureatem został prof. Krzysztof Szwagrzyk dzięki któremu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych stało się godne. Ostatnia Nagroda Ruchu Społecznego została wręczona Pani Zofii Romaszewskiej – działaczce Biura Interwencji KOR, wielkiemu społecznikowi, doradcy społecznemu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. To niezwykle szacowne grono, dołączenie do którego zobowiązuje.

Miniony rok to czas, w którym Polakom została przywrócona wiara w możliwość zaufania  do państwa, wiara w odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, które państwo powinno zapewniać swoim obywatelom, nadzieja na powrót do wartości w życiu publicznym. Nadzieja na powrót realizacji wizji państwa Lecha Kaczyńskiego.

Ten sukces jest niewątpliwie dziełem dalekowzrocznej strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Jedną z osób, która podjęła się realizacji wielkiego wyzwania jest Andrzej Duda. Za czasów prezydentury mojego ojca niezwykle sprawny urzędnik Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej wiceminister sprawiedliwości, doktor prawa, który po katastrofie smoleńskiej powiedział mi słowa, które będę zawsze pamiętać: „Marta, Twój Ojciec mnie nigdy nie odwołał” i przez wszystkie lata po 2005 roku swoją postawą konsekwentnie świadczył iż mimo wielu przeciwności pozostaje wierny ideom Lecha Kaczyńskiego.

Pamiętam jak 1 listopada 2014 roku, wiedząc już, że w Święto Niepodległości Jarosław Kaczyński wskaże Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP, rozmawialiśmy z Panem Prezydentem nieopodal Wawelu. Muszę szczerze przyznać, że w tamtym czasie nie mając wątpliwości iż Andrzej Duda jest doskonałym kandydatem, przeceniłam wydolność systemu PO i jego emanacji, którą stanowił Prezydent Bronisław Komorowski. Uważałam, że trzeba stanąć w szranki, jednak szanse na sukces są niezwykle utrudnione. Andrzej Duda nadał jednak tej kampanii taką dynamikę, że już z początku 2015 roku zwycięstwo zaczynało stawać się coraz bardziej realne. Przełamany został imposybilizm, o którym tak często wspominał Prezydent Lech Kaczyński i do którego wielokrotnie nawiązywał Jarosław Kaczyński. Andrzej Duda udowodnił, że ciężką pracą, setkami spotkań z Polakami, bezpośrednimi relacjami z obywatelami Polska może wygrać pozytywną zmianę.

Wygrana Prezydenta Andrzeja Dudy i wygrana Prawa i Sprawiedliwości to kamień milowy na drodze do możliwości rozwoju Polski, ale także ogromne zobowiązanie, wielka odpowiedzialność. Odwołując się wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, promując ideę tzw. „Międzymorza”, zdecydowanie negocjując zaangażowanie NATO w naszym kraju, powołując Narodową Radę Rozwoju, aktywnie wspierając politykę historyczną, której pionierem był patron naszego Stowarzyszenia, Prezydent RP Andrzej Duda wskazuje kierunek swoich politycznych dążeń, który wyraźnie prowadzi Polskę śladami wizji Lecha Kaczyńskiego.

W polityce jest jak w konkurencji sztafetowej. Wytrącone przed blisko sześciu laty z godności urzędu prezydenta polityczne zadania – cele przejął Andrzej Duda. Trzeba odważnie śpieszyć z nimi dalej, niezależnie od tego czy można z nimi osobiście dobiec do mety czy też przekazać je kolejnemu zawodnikowi.

Panie Prezydencie, Andrzeju, gratuluje i życzę Ci wytrwałości.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

07.03.2016 Warszawa. Uroczystośc wręczenia nagrody Ruchu Społecznego imienia Preyzdenta RP Lecha Kaczīńskiego dla Preyzdenta Andrzeja Dudy foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP Uwaga!!!Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Michała Seweryńskiego:

Uroczystość

Wręczenia Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Panu Andrzejowi Dudzie

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Belweder 7 marca 2016 roku

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

 

Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ustanowionej przez Ruch Społeczny noszący Jego imię, przyznała tę Nagrodę Panu jako jednemu z założycieli i członkowi honorowemu Ruchu, a teraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia w kontynuacji dzieła politycznego swego Wielkiego Poprzednika.

 

Ideą przewodnią polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego była budowa silnej Polski, opartej na fundamencie demokratycznym oraz na dumnym poczuciu tożsamości narodowej Polaków, kształtowanej przez chlubną historię naszej Ojczyzny i jej kulturę oraz przez wybitną rolę, jaką odegrała w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Swoje stanowisko w sprawie państwa sformułował Prezydent Lech Kaczyński dobitnie w następujących słowach: Państwo jest dla narodu wartością najwyższą. Wiemy, że osłabić, zdeformować odebrać państwo znaczy wyrządzić narodowi jedną z największych krzywd. I że żadna namiastka nie może zastąpić tej gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności, tej szkoły samodzielności i odpowiedzialności, tego źródła dumy, jakim jest własne państwo. Silne państwo ma według Lecha Kaczyńskiego służyć narodowi, ale jednocześnie naród powinien służyć państwu, dlatego myślą przewodnią wielu wypowiedzi Prezydenta był patriotyzm jako ideowe spoiwo, łączące Polaków w pracy dla Ojczyzny i dla umacniania jej chlubnego wizerunku.

 

Pan Prezydent Andrzej Duda, kiedyś bliski współpracownik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dziś jego następca na najwyższym urzędzie państwowym w Polsce, podjął dzieło rozpoczęte przez swojego Wielkiego Poprzednika i swojego Mistrza, jak sam Go kiedyś nazwał w jednej ze swoich wypowiedzi. Wierność jego strategicznej myśli politycznej deklarował dzisiejszy Laureat najpierw w czasie kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie, czym zjednał sobie poparcie milionów Polek i Polaków. Objąwszy zaś urząd, podejmował Pan Prezydent liczne działania i inicjatywy zmierzające do realizacji dalekosiężnego programu politycznego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zakorzenione w jego myśli cele strategiczne, takie jak: suwerenna i silna Polska, patriotyzm i duma narodowa, poszanowanie tradycji i kultury narodowej stały się także drogowskazami w służbie dla Polski i dla naszego narodu, jaką podjął Pan Prezydent Andrzej Duda. Przez taką służbę wpisuje się Pan Prezydent w poczet tych polskich patriotów, którzy w przeszłości chlubnie działali na rzecz naszych narodowych ideałów i wartości i odpowiada na pragnienia milionów Polaków, żyjących nadzieją na odbudowę Polski silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i szanowanej na świecie.

 

Jeszcze jeden rys wspólny łączy dzisiejszego Dostojnego Laureata z Prezydentem Lechem Kaczyńskim – jest nim praca akademicka w dziedzinie nauk prawnych. Jej owoce widoczne są nie tylko w dorobku naukowym obu tych Wybitnych Postaci, lecz także w ich myśli i działalności politycznej, tak silnie naznaczonej przez idee demokracji, praworządności i sprawiedliwości. Wierność tym zasadom prawnym jest widoczna w działaniach podejmowanych przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. W dominującej opinii Polaków wplatają się te działania w program oczekiwanej budowy Nowej Polskiej Wspólnoty, opartej na naszych narodowych wartościach i na wzajemnym szacunku, niezależnym od wyznawanych poglądów, jak to zapewnił Pan Prezydent w jednym z ostatnich wywiadów.

 

Dostojny Laureacie !

Wręczana dziś Panu Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest wyrazem uznania dla Pańskich zasług w służbie dla Polski i Polaków, pełnioną przez Męża prawego i roztropnego, czerpiącego inspirację z głębokiej wiary religijnej i z najlepszych tradycji polskiego Narodu, obdarzonego jego zaufaniem w przekonaniu, że pańską dewizą, Panie Prezydencie, będzie zawsze maksyma sformułowana przez Cycerona: Salus rei publicae et salus populi suprema lex !

Uroczystość odsłonięcia ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka RP Macieja Płażyńskiego w Białej Podlaskiej

Uroczystość odsłonięcia nazwy zaszczycił swoją obecnością Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości i Marta Kaczyńska, Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego a także prezydent Białej Podlaskiej pan Dariusz Stefaniuk.

Swoje słowa skierował w liście prezydent Andrzej Duda, który dziękował władzom i radzie miasta za podjęcie uchwały w tak istotnej sprawie. W sposób szczególny zaś okazywał wdzięczność lokalnej społeczności za uczczenie wybitnego poprzednia.

– To dla mnie wielki honor i radość, że mogę dzisiaj zwrócić się do państwa i z serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do nadania rondu w Białej Podlaskiej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niechaj będzie to dla nas zachętą, byśmy w swojej codziennej pracy zawodowej i społecznej, starali się wypełnić jego polityczny testament – pisał w liście prezydent RP, odczytanym przez swego doradcę Urszulę Doroszewską, która wcześniej miała okazję współpracować także z Lechem Kaczyńskim.

W swoim liście Andrzej Duda przypomniał ponadto, że to właśnie zmarłemu tragicznie prezydentowi zawdzięcza zaszczyt bycia jego następcą i to u jego boku, jako minister kancelarii, dojrzewał do wielkiej polityki.

Wzruszająco było także podczas wystąpienia córki zmarłego tragicznie prezydenta, która przypomniała ważne cechy, jakimi odznaczał się jej ojciec.

– Był człowiekiem niezłomnym, wiernym wartościom, dla którego zawsze największym dobrem było dobro wspólne, który doskonale zdawał sobie sprawę, że status każdego Polaka zależy od statusu naszego kraju. Najważniejszymi ideałami była dla niego solidarność, uczciwość i poświęcenie dla ojczyzny. Poza wszystkim był wspaniałym ojcem, wrażliwym i skromnym człowiekiem. Dziękuję państwu serdecznie za pamięć o nim i liczę że kolejne pokolenia będą czerpać z jego wiedzy i doświadczenia i z tego co pozostawił w postaci niespisanego testamentu – mówiła Marta Kaczyńska.

Długą drogę polityczną brata zaprezentował również Jarosław Kaczyński. Mówił o jego działalności związkowej, obowiązkach specjalisty od prawa pracy i oddaniu idei solidarności.

– Te momenty uczczenia pamięci mojego brata są zawsze bardzo wzruszające i budują nadzieję na to, że jego idee będą kontynuowane, że będziemy szli drogą, którą wyznaczył – podkreślał prezes PiS.

Zaproszenie

 

Defilada wojskowa - g³ówny punkt obchodów Œwiêta Wojska Polskiego

 

 

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie

z redaktorami:
Sławomirem Kmiecikiem autorem książki
„Lech Kaczyński. Bitwa o pamięć”
oraz

Januszem Kowalskim współautorem książki
„Lech Kaczyński. Biografia polityczna”.
Spotkanie poprowadzi Paweł Stańczyk, wiceprezydent Ostrołęki
wtorek, 15 września 2015 r. godz. 18:00,
Ostrołęckie Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, Ostrołęka.

LK zaproszenie

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszamy serdecznie na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Prezydentowi RP ś.p. prof. Lechowi Kaczyńskiemu

zaproszenie 1

PREZYDENT W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Program obchodów V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Bądźmy 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu. Pokażmy, że pamiętamy!

10 kwietnia 2015 r.

8:00 – Msza święta w intencji Ofiar katastrofy
Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 52/54)

Godz. 8:41 – Apel Pamięci
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 10:00-11:55 – Blok filmowy
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 12:00 – Anioł Pański
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 12:15-15:00 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 15:15-16:35 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 16:50 – Wystąpienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 17:15 – Blok filmowy, koncerty
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Godz. 18:30 – Koncert Chóru Archikatedry Warszawskiej
Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Godz. 19:00 – Msza święta w intencji Ofiar katastrofy
Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Po mszy św. Marsz Pamięci z Bazyliki Archikatedralnej pod Pałac Prezydencki

Godz. 21:00 – Apel Pamięci
Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

 

WYSTAWA "1989 +20 - 4 CZERWCA 1989 - 20 LAT POZNIEJ"
Zaproszenie na konferencję do Gdańska

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zespół Parlamentarny Obrony Ideałów „Solidarności” zapraszają na konferencję z cyklu Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego na temat Przesłanie Sierpnia – zdrowie, praca, rodzina, bezpieczeństwo – dziś.

Zapraszamy 26 sierpnia 2014 r. do Sali BHP. Konferencja zaczyna się o godz. 16:00, przewidywane zakończenie o godz. 19:00.

Przewidywany porządek konferencji

1. Wystąpienia gospodarzy konferencji

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości
poseł Maciej Łopiński, przewodniczący Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

2. Wystąpienia ekspertów

prof. Jakub Stelina – Prawo pracy w koncepcji Lecha Kaczyńskiego
prof. Józefa Hrynkiewicz – Bezpieczne zatrudnienie szansą na rozwój
prof. Stephan Portet – Niskie płace barierą rozwoju

3. Panel dyskusyjny: Kryzys dialogu – drogi wyjścia?

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Piotr Duda, dr Jarosław Kaczyński
moderator: Jacek Rybicki

OFICJALNA WIZYTA PREZYDENTA RUMUNII W POLSCE
Warta honorowa przed Pałacem Prezydenckim 15 sierpnia br.

Zaproszenie do udziału w warcie honorowej wystawianej w hołdzie Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim ofiarom tragedii smoleńskiej.

Pałac Prezydencki, 15 sierpnia 2014 r., godz. 8.00-9.00

W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2014 r. już po raz piąty grono osób uhonorowanych orderami i odznaczeniami za zasługi dla Rzeczpospolitej wystawi przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie półgodzinną wartę honorową w hołdzie delegatom narodu którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia: Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego Małżonce, Generalicji i wszystkim uczestnikom tragicznego lotu.

Zbiórka została wyznaczona na godzinę 8:00 przed pomnikiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, skąd nastąpi przemarsz pod Pałac Prezydencki. Podczas Warty (8:30-9:00) ponowimy apel o godne upamiętnienie Ofiar tragedii smoleńskiej pomnikiem na Krakowskim Przedmieściu. Po jej zakończeniu udamy się do archikatedry św. Jana, gdzie o godz. 9:30 rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny i jej utraconych elit.

Byłoby wielkim zaszczytem powitać Państwa wśród uczestników uroczystości lub wśród osób jej asystujących. Serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów:
Andrzej Perlak, działacz NSZZ „Solidarność”
prof. Jan Żaryn, prezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza

kontakt: spjn.spjn@gmail.com

art_20140718_231003
Zgromadzenie Obywatelskie „Czas na zmiany”

W sobotę 19 lipca o godzinie 12:00, w Centrum Expo XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14) rozpocznie się Zgromadzenie Obywatelskie „Czas na zmiany”.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się wczoraj spotkanie Zespołu Koordynacyjnego Zgromadzenie Obywatelskie, w skład w którego wchodzą środowiska jednoczącej się prawicy. Zespół Koordynacyjny rozmawiał o szczegółach wspólnie organizowanego w najbliższą sobotę Zgromadzenia Obywatelskiego „Czas na zmiany”.

W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą m.in. NSZZ „Solidarność”, Kluby Gazety Polskiej, Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Solidarność Rolników Indywidualnych, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Prawica RP, Stronnictwo Ludowe PSL „Piast”, Stowarzyszenie Morskie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz poseł na Sejm RP Andrzej Smirnow.

Podczas spotkania planowano wspólną organizację Zgromadzenia Obywatelskiego „Czas na zmiany”, które odbędzie się w najbliższą sobotę w Warszawie. Uczestnicy spotkania wyrazili dalszą chęć jednoczenia środowisk prawicowych i patriotycznych oraz zacieśnianie współpracy przy organizacji wspólnych przedsięwzięć. Członkowie Zespołu podkreślili, że ma on formułę otwartą. Wyrazili też nadzieję, że będą do niego dołączać kolejne środowiska prawicowe.

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego serdecznie zaprasza do udziału w/w Zgromadzeniu Obywatelskim.