Lech KaczyÅ | List Ruchu do Prezydenta Bronisława Komorowskiego
21588
single,single-post,postid-21588,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

List Ruchu do Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Prezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierował do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list następującej treści:

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r.

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest inicjatywą skupiającą reprezentantów komitetów, klubów i stowarzyszeń powstałych w różnych środowiskach społecznych po tragicznej śmierci w Smoleńsku śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W swojej działalności Ruch odwołuje się do dziedzictwa ideowego Śp. Lecha Kaczyńskiego, na które składa się tożsamość narodowa oparta na pamięci historycznej oraz szerzenie postaw obywatelskich, jak również pobudzanie aktywności społecznej Polaków. Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprzyja rozwojowi demokracji bezpośredniej oraz partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej.

Pomni dorobku naszego patrona – śp. Lecha Kaczyńskiego – pragniemy dokumentować jego myśl i służbę publiczną. Dlatego też zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o udostępnienie archiwalnych materiałów multimedialnych, zamieszczanych na stronie internetowej www.prezydent.pl w trakcie prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego. Materiały w postaci audio, wideo, fotografii, tekstów oraz dokumentów pragniemy wykorzystać jedynie w celach statutowych Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Przyświeca nam cel zainteresowania obywateli dorobkiem, spuścizną oraz działalnością śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wiedza i pamięć o najnowszych dziejach Ojczyzny jest niezbędnym elementem budowy naszej – wciąż młodej – demokracji. Ruch pragnie zapewnić, iż żaden z ww. materiałów nie zostanie wykorzystany w celach komercyjnych, jak również stricte politycznych. Serdecznie prosimy również o wyrażenie zgody na dysponowanie ww. materiałami, zapewniając, iż zależy nam wyłącznie na archiwizowaniu treści odnoszących się do tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Łączę wyrazy szacunku,

Maciej Łopiński
Prezes Ruchu Społecznego
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego