Lech KaczyÅ | O ruchu
20291
page,page-id-20291,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

O ruchu

Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes – Koordynator Ruchu – Marta Kaczyńska
Wiceprezes – Maciej Kopeć
Wiceprezes – Koordynator Komisji Organizacyjnej – Jacek Sasin
Wiceprezes – dr hab. Włodzimierz Bernacki
Skarbnik – Jakub Opara
Sekretarz – Michał Grodzki

 

Założyciele Stowarzyszenia:

 

Maciej Łopiński – Szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
dr hab. Włodzimierz Bernacki – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Polska Akademia Nauk, b. Przewodnicząca Kolegium IPN
Jacek Sasin – Z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Paweł Mucha – adwokat, Szczecin
Adam Kwiatkowski – ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
dr hab. Selim Chazbijewicz – prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
Bożena Ulewicz – działacz społeczny, Olsztyn
dr hab. Krystyna Pawłowicz – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Krzysztof Czabański – dziennikarz, Warszawa
Małgorzata Sołtysiak – Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach
Andrzej Rochmiński – działacz samorządowy
prof. dr hab. Piotr Tadeusz Gliński – Polska Akademia Nauk, b. Prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
dr Tomasz Żukowski – socjolog, Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
dr hab. Jerzy Żyżyński – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Grażyna Ancyparowicz – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Andrzej Klarkowski – Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Jakub Opara – Z-ca Dyrektora Gabinetu Prezydenta w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Michał Grodzki – Specjalista w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
dr Andrzej Duda – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr hab. Michał Seweryński – Uniwersytet Lodzki
dr hab. Jan Wojtyła – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Radosław Rozpędowski – działacz społeczny, Wrocław
Eugeniusz Szumiejko – b. członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność
Ireneusz Kowalczuk – działacz społeczny, Wrocław
dr hab. Jan Żaryn – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jan Krzysztof Ardanowski – Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Marek Martynowski – Senator RP
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Kowalczuk – działacz społeczny, Wrocław
Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Czabański – dziennikarz, Warszawa
Członek Komisji Rewizyjnej – dr hab. Jan Żaryn – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Członek Komisji Rewizyjnej – Marcin Wierzchowski

 

Parlamentarzyści związani z „Ruchem Społecznym im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”:

 

Posłowie:

 

Jan Krzysztof Ardanowski – Toruń
Włodzimierz Bernacki – Tarnów
Józefa Hrynkiewicz – Rzeszów
Piotr Naimski – Nowy Sącz
Krystyna Pawłowicz – Siedlce
Jacek Sasin – Warszawa
Ryszard Terlecki – Kraków
Witold Waszczykowski – Łódź
Jerzy Żyżyński – Opole

 

Senatorowie:

Grzegorz Bierecki – Biała Podlaska
Henryk Cioch – Lublin
Marek Martynowski – Płock
Michał Seweryński – Sieradz

 

Honorowy Członek Stowarzyszenia:

 

Andrzej Duda – Prezydent Elekt

Wszystkim, którzy chcą wesprzeć finansowo działania statutowe Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego podajemy numer konta:
nr konta: 54 1020 1156 0000 7802 0120 2134 prowadzony przez PKO Bank Polski Oddział 15 w Warszawie

 

W celu przekazania środków z zagranicy należy wykorzystywać podany wyżej numer w następującej formie PL54102011560000780201202134 wraz z kodem BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 

Adres:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa