Lech KaczyÅ | Poparcie oświadczenia Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
21691
single,single-post,postid-21691,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Poparcie oświadczenia Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Oświaczenie Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku poparli:

1. Aneta Alexewicz – neurolog
2. dr n.med.Paweł Alexewicz – nauczyciel akademicki, Akademia Medyczna Wrocław
3. dr inż. Hanna Basara – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska;
4. prof. dr hab. Inż. Tadeusz Berlicki – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
5. dr inż. Barbara Bober – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
6. dr inż. Zdzisław Bober – elektronik
7. dr inż. Stanisław Chęciński – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
8. doc. dr Alina Czapiga – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski;
9. Krzysztof Dracz – architekt
10. Adam Drąg – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
11. dr Edwarda Drąg – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
12. Marek Dyżewski – były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu
13. prof. dr hab. Zbigniew Gajek – PAN;
14. Dariusz Godlewski – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
15. prof. dr hab. Bolesław Grabowski – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Opolski
16. Krzysztof Grzelczyk – były działacz opozycji, były wojewoda dolnośląski
17. dr hab. Dorota Heck – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
18. dr Tadeusz Jakubowski – nauczyciel akademicki, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
19. Grzegorz Januszkiewicz – architekt
20. Mirosław Jasiński – scenarzysta, dyplomata, były wojewoda wrocławski
21. dr Małgorzata Jaszczuk-Surma – redaktor naczelny „Na marginesie”
22. Marta Jaszczuk – architekt
23. Paweł Jaszczuk – architekt, nauczyciel akademicki
24. dr inż. Adam Jednoróg – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
25. prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
26. dr hab. inż. Leszek Jurdziak – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
27. Roman Kalinowski – neurolog, psychiatra
28. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
29. Witold Kazuro
30. Jadwiga Leszczyńska-Kazuro – nauczyciel
31. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
32. Krzysztof Kobielski – architekt
33. dr Paweł Korobczak – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
34. dr inż. arch. Jacek Kotz – nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
35. prof. dr hab. Jerzy Kowalski – były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
36. prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki – były prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
37. Marta Kwolek- Januszkiewicz – architekt
38. Romuald Lazarowicz – redaktor naczelny „Opcji na prawo”, były działacz solidarnościowego podziemia
39. dr Danuta Leszczyńska – Em. .nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
40. prof. dr hab. Wacław Leszczyński – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
41. dr Michał Lubicz-Miszewski – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
42. dr hab. Ewa Marcinkowska – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
43. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
44. dr inż. Zdzisław Matyniak – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
45. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – em. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
46. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – nauczyciel akademicki, Akademia Medyczna i Uniwersytet Wrocławski
47. Marek Muszyński – były działacz podziemia, szef RKS Dolny Śląsk
48. Elżbieta Palasz
49. Leszek Pałasz – były prezydent Bytowa
50. ks. Prałat Stanisław Pawlaczek – prezes Stowarzyszenia „Pro Cultura Catholica”
51. Jan Pospieszalski – dziennikarz, współzałożyciel Stowarzyszenia „Solidarni 2010”
52. prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska – nauczyciel akademicki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
53. dr Marcin Sienkiewicz – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
54. Stanisław Srokowski – pisarz
55. Ewa Stankiewicz – reżyser, współzałożyciel Stowarzyszenia „Solidarni 2010”
56. dr Lech Stefan – prezes Klubu „Spotkanie i Dialog”
57. dr Wiesława Stefan – nauczyciel akademicki
58. dr hab. inż. Jan Syposz – profesor Politechniki Wrocławskiej
59. Eugeniusz Szumiejko – były działacz podziemia, członek TKK
60. Jacek Świat – marketingowiec, były działacz podziemia
61. dr inż. Roman Tarczewski – architekt
62. prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska
63. dr hab. Piotr Cichoracki – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
64. dr hab. Joanna Wojdon – Uniwersytetu Wrocławskiego
65. prof. dr hab. Jan Waszkiewicz – nauczyciel akademicki, pierwszy marszałek województwa dolnośląskiego
66. Janisław Muszyński – przedsiębiorca, pierwszy wojewoda wrocławski po 1989
67. Banachowicz Bożena – Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
68. Banaszak Adam – radny wojewódzki
69. Bernaciak Marek – przedsiębiorca
70. dr Bogdan Danuta
71. Dąbrowicz Konstanty – były Prezydent Miasta Bydgoszczy
72. Dembek Wojciech – przedsiębiorca
73. Grabianka Michał – działacz solidarnościowy, redaktor Radia Maryja odznaczony przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim OOP
74. prof. Grochmalski Piotr – politolog, nauczyciel akademicki
75. Grzybowski Paweł – Burmistrz Miasta Rypina
76. Jaranowski Wojciech – radny wojewódzki
77. Klimaszyk Barbara – emerytka
78. Kuligowska Jolanta – dziennikarz
79. Klimkiewicz-Kunkel Anna Elżbieta – lekarz stomatolog
80. dr med. Kunkel Andrzej Marek
81. Meller Dariusz – wicestarosta toruński
82. Przybylski Przemysław – radny wojewódzki
83. Ramlau Józef – były Wojewoda Kujawsko-Pomorski
84. Raczyńska Anna – dziennikarz, Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Edukacja i Dialog”
85. dr Raczyński Krzysztof
86. Szreiber Grzegorz – radny wojewódzki
87. Szymański Sławomir –były wiceprezydent Grudziądza
88. Wiśniewski Artur – przedstawiciel handlowy
89. Witkowski Marek – radny wojewódzki
90. Zająkała Jerzy – przedstawiciel Polski w Komitecie Regionów UE, wójt gminy Łubianka
91. Złotowski Kosma – były Prezydent Bydgoszczy, były Senator RP
92. Prof. Zybertowicz Andrzej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
93. Żurawski Jacek – Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”.
94. prof. zw. dr hab. Stanisław Lipiński
95. dr Barbara Urbanowicz-Lipińska
96. Piotr Zarębski reżyser filmowy
97. Waldemar Wiśniewski – dziennikarz
98. dr Grażyna Wróbel-Wiśniewska
99. Zbigniew Natkański – dziennikarz
100. dr Paweł Ławniczak
101. dr Paweł Kijo
102. prof. dr hab Małgorzata Dąbrowska
103. prof. zw. dr hab Dominik Sankowski
104. prof. Jakub Rembieliński
105. prof. Rutkowski Ryszard – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
106. Maliszewski Marek – członek Stowarzyszenia Więzionych i Represjonowanych
107. Kraszewski Jerzy – przedsiębiorca
108. prof. Bagiński Czesław – Politechnika Białostocka
109. Koncerewicz Piotr – Uniwersytet w Białymstoku
110. prof. Filipow Krzysztof – Uniwersytet w Białymstoku
111. mec. Chojnowski Jan – radny wojewódzki
112. dr inż. Jałbrzykowski Stanisław – Politechnika Białostocka
113. dr med. Grzesiak Henryk – Szpital Wojewódzki w Białymstoku
114. dr Iwaszkiewicz-Pawłowska Anna – były dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego
115. mgr Madras Tomasz – Politechnika Białostocka
116. mgr Piontkowski Dariusz – radny Sejmiku Wojewódzkiego
117. Trawińska Halina – przedsiębiorca
118. Półtorak Piotr – aktor, radny gminy Wasilków
119. mgr inż. Tur Ryszard – były Prezydent Białegostoku
120. dr med. Szafraniec Jan – były senator
121. dr med. Rzeszut Wanda – były Ordynator Oddz. W Szpitalu Psychiatrycznym
122. prof. Trzęsicki Kazimerz – Uniwersytet w Białymstoku
123. Dakowicz Danuta Szpital Wojewódzki
124. Kaufman-Suszko Elżbieta – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich
125. Żeszko Maria – była przewodnicząca Oddziału Wspólnota Polska
126. dr med. Midro Henryk – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
127. prof. Jóźwik Maciej – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
128. prof. Citko Tadeusz – Politechnika Białostocka
129. dr inż. Niedzielko Jolanta – Politechnika Białostocka
130. Knap Stanisław – Burmistrz Sejn
131. mgr Łucyk Jędrzej – były przewodniczący Solidarności Oświatowej
132. prof. Krukowska Halina – Uniwersytet w Białymstoku
133. prof. Popko Janusz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
134. Kucharewicz Grzegorz – Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
135. prof. Maroszek Józef – Uniwersytet w Białymstoku
136. Juczewski Zenon – były działacz NSZZ „S”
137. dr med. Juczewska Marzena – dyrektor Szpitala Onkologicznego
138. Szafraniec Zofia – nauczyciel
139. mgr Cywińska Ewa – działacz społeczny Klub Gazety Polskiej
140. mgr arch. Chwalibóg Andrzej – Politechnika Białostocka
141. prof. Sulkowski Stanisław – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
142. prof. Sobaniec Łotowska Maria – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
143. dr Śmietało Krystyna – Uniwersytet w Białymstoku
144. ppłk Rogacz Krzysztof
145. Ruszewska Agnieszka Małgorzata – radna miejska
146. dr inż. Bogdan Antoni – Politechnika Białostocka
147. Rutkowski Mieczysław – nauczyciel
148. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska
149. prof. Jerzy Falandysz
150. prof. dr hab. Roman Kaliszan
151. dr hab. med. Anna Liberek
152. dr hab. med. Tomasz Liberek
153. prof. Andrzej Stepnowski
154. dr hab. Tomasz Wierzba
155. Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
156. Dominik Kolorz – przewodniczący Zarządu Regionu Śl-Dąbr. NSZZ Solidarność
157. Janusz Śniadek – były przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
158. Andrzej Rozpłochowski – sygnatariusz porozumień katowickich z 1980 r., przew. Komitetu Strajkowego Huty Katowice
159. prof. dr hab. Grzegorz Opala – lekarz neurolog, kier. Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Mededycznego Katowice (2000-2001 Minister Zdrowia)
160. prof.dr hab. Idzi Panic – UŚ Katowice
161. prof. Jan Wojtyła – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
162. Bogdan Święczkowski – radny sejmiku woj. śląskiego, były szef ABW
163. prof. Zygmunt Woźniczka – UŚ Katowice
164. prof. Wacław Długoborski
165. prof. Krystian Probierz – Politechnika Śląska
166. Andrzej Bęczkowski – Polski Komitet Zwalczania Raka
167. Jadwiga Rudnicka – Sentaor RP VI kadencji
168. Jadwiga Chmielowska – SDP
169. Edward Malec – Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „S”
170. Kazimierz Siciński – Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „S”
171. dr inż. Józef Truszyński
172. Krystyna Łukaszek – Regionalna Sekcja Nauki NSZZ „S”
173. Andrzej Pieczyrak – Niezależny Serwis Informacyjny Gliwice (red. nacz.)
174. dr med. Katarzyna Lisowska – Instytut Onkologii w Gliwicach
175. Danuta Jarosz – Uniwersytet Medyczny Katowice
176. dr Marian Wójcik – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
177. dr Ewa Czarnecka-Wójcik – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
178. dr Rafał Kozłowski – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
179. dr Lesław Fornal – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
180. dr Roman Klecan
181. Ewa Żurawska
182. dr inż. Wojciech Pillich – Politechnika Śląska
183. dr inż. Andrzej Kossuth – Reg. Sekcja Nauki NSZZ „S”
184. dr inż. Henryk Kasprzyk – Reg. Sekcja Nauki NSZZ „S”
185. dr inż. Jacek Nowak – Politechnika Śląska
186. dr Tadeusz Giza – Politechnika Śląska
187. dr Jacek Siebel – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
188. dr inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
189. Barbara Dziuk – prezes Fundacji na rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów, radna sejmiku woj. śląskiego
190. Andrzej Kamiński – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, radny sejmiku woj. śląskiego
191. Ewa Kamińska
192. Maria Jolanta Panic
193. dr Roman Basiura – lekarz okulista
194. dr Lucyna Basiura – lekarz dermatolog
195. Danuta Błahut – Zalewska
196. Ryszard Krawczyk – wiceprezes KIK
197. Ks.prałat Edward Skotnicki – kapelan KIK
198. Anna Jaśkowska – członek KIK
199. dr med. Amelia Majkowska-Młynarczyk
200. Jan Dubaj – wiceprezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy AK
201. Włodzimierz Gruszczyński – wiceprezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy AK
202. Józef Drożdżał – członek Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy AK
203. mgr inż. Jakub Klaus
204. mgr Mirosław Surga
205. Barbara Lis – sympatyk Ruchu
206. Maria Kiercz – sympatyk Ruchu
207. prof. dr hab. Jan Kucharski
208. dr hab. Wiesław Bieńkuński
209. dr Piotr Kardela
210. mec. Edward Ośko – poseł RP poprzedniej kadencji
211. Artur Chojecki – radny Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego
212. Anna Niszczak – działaczka NSZZ „Solidarność”
213. Danuta Ragin-Mic – lekarz med.
214. Andrzej Stachurski – artysta fotografik, wydawca
215. Władysław Kałudziński – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym „Pro Patria”
216. Antoni Zioło – przedsiębiorca
217. prof. dr hab. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski – senator I kadencji
218. prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski
219. prof. Hanna Radecka
220. prof. dr hab. Jerzy Radecki
221. dr Zdzisława Kobylińska
222. dr Andrzej Kozłowski
223. dr Waldemar Brenda
224. Piotr Kurowski – przedsiębiorca.
225. dr Józefa Mielnik – działaczka opozycyjna
226. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
227. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
228. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
229. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński
230. dr Roman Andrzejewski
231. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
232. dr Róża Antkowiak – UAM
233. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
234. dr Lidia Banowska – UAM
235. prof. dr hab. Andrzej Bartczak PŁ
236. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
237. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
238. mgr Janina Błaszak – PP
239. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
240. dr Paweł Binek – UP Kraków
241. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
242. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
243. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
244. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
245. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
246. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
247. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski
248. prof. dr hab. Bogdan Celichowski
249. dr Krystyna Celichowska
250. prof. dr hab. Andrzej Cieśliński UMed.
251. dr Ewa Ciosek – UAM
252. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
253. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
254. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
255. Prof. dr hab. Piotr Daranowski PŁ
256. Prof. dr hab. Edward Darzynkiewicz UW
257. mgr Jan Dasiewicz – UAM
258. prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska UŁ
259. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
260. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
261. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
262. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
263. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania
264. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
265. mgr Agata Fischbach
266. dr Jerzy Fischbach
267. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – P Rzeszowska
268. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
269. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
270. mgr Bogdan Freytag
271. dr hab. Jerzy Galina – PAN
272. mgr Witold Gedymin – UE
273. dr Grzegorz Gertig – U Med
274. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed
275. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
276. dr Michał Haake – UAM
277. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
278. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
279. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski
280. lek. Romana Jakowlew-Sporna
281. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
282. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
283. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
284. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
285. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
286. mgr inż. Andrzej Judek
287. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM
288. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
289. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
290. lek. Zofia Karaszkiewicz
291. dr Anna Kasprzyk – UAM
292. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
293. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
294. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
295. prof. dr hab. Andrzej Koszmider
296. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
297. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
298. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
299. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
300. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski
301. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
302. dr Grzegorz Kucharczyk
303. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
304. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
305. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
306. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
307. dr Katarzyna Kulińska – PAN
308. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
309. dr Przemysław Lehmann – PAN
310. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
311. dr Maria Leśniewicz – PP
312. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
313. dr Jarosław Liberek – UAM
314. mgr Jolanta Lisiak – architekt
315. mgr Rafał Lisiak – architekt
316. dr Piotr Łukasiak – PP
317. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
318. rof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
319. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
320. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
321. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
322. mgr Jan Martini – artysta muzyk
323. mgr Maria Matysiak – UAM
324. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
325. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
326. dr Jerzy Michalik – UAM
327. dr Bożena Mikołajczak – UAM
328. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
329. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
330. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
331. mgr Danuta Namysłowska
332. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
333. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
334. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
335. Włodzimiera Pajewska – UAM
336. inż. Ryszard Paprzycki
337. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
338. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
339. dr Andrzej Pawuła – UAM
340. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
341. dr Barbara Pelplińska – UAM
342. dr Ryszard Piasek – reżyser
343. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
344. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
345. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
346. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
347. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
348. mgr Maria Przybylska – UAM
349. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
350. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
351. dr Jacek Radomski – UAM
352. dr Wiesław Ratajczak – UAM
353. dr hab. Lucyna Rempulska – PP
354. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
355. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
356. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
357. dr Lech Różański
358. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
359. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
360. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
361. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
362. prof. dr hab. Dominik Sankowski PŁ
363. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
364. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
365. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
366. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
367. mgr Zygmunt Sporny – UAM
368. dr Teresa Stanek
369. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
370. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
371. mgr Gabriela Stępczak
372. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
373. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
374. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
375. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
376. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki
377. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
378. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
379. dr Mirosław Szulczyński – UAM
380. dr Hanna Szweycer
381. prof. dr hab. Michał Szweycer
382. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
383. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
384. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
385. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
386. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
387. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
388. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
389. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
390. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
391. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
392. dr Marek Wedemann – UAM
393. dr Maria Wejchan-Judek – PP
394. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
395. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
396. dr Izabela Wilpiszewska
397. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
398. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
399. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
400. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
401. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
402. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
403. dr Franciszek Zerbe – lekarz
404. dr Jerzy Zerbe – UAM
405. dr Bronisława Zielonka
406. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
407. Jerzy Żarnowski – em. HCP
408. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
409. dr Jakub Żmidziński – PP
410. prof. dr hab. Bożena Klimczak
411. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Gajek – PAN
412. dr. inż. Adam Jednoróg – Politechnika Wrocławska nauczyciel akademicki
413. prof. dr hab. Krzysztof Sobiech – AWF Wrocław
414. prof. dr hab. – Andrzej Maciejowski
415. Elżbieta Szwejkowska – Olson
416. Wojciech Boberski
417. dr Teresa Bochwic
418. Ludwika Borawska – Szymborska
419. Andrzej Kawecki
420. Elżbieta Carton De Wiart
421. Andrzej Dittwald
422. dr Izabella Galicka
423. Halina Łabonarska
424. prof. dr hab. Edward Opaliński
425. Anna T. Pietraszek
426. dr Grażyna Ruszczyk
427. dr Tadeusz Rutkowski
428. Ewa Strumiłło – Jaxa Chamiec
429. prof. dr hab. Zofia Zielińska
430. dr Andrzej Wroński
431. Anita B. Kaweńska
432. Maryna Miklaszewska
433. Teresa Murak
434. Bogusław Nowicki